CompAir is a brand of Gardner Denver
Your Ultimate Source For Vacuum and Pressure
 
 
 

Wyposażenie do uzdatniania powietrza – metody uzdatniania powietrza

Chłodnice końcowe

Chłodnice końcowe stanowią dobry pierwszy etap usuwania wilgoci i zanieczyszczeń powietrza. Obniżają one temperaturę do bezpiecznych, użytecznych poziomów, zmniejszając w ten sposób zdolność powietrza do zatrzymywania pary wodnej i usuwają 70%. Jednakże powietrze jest nadal nasycone. Dalszy spadek temperatury spowoduje dodatkową kondensację w przewodach powietrza o niższym ciśnieniu.

Osuszanie ziębnicze

Osuszacze powietrza chłodzą sprężone powietrze, po czym skrapla się dużą ilość wody, którą można oddzielić. Następnie sprężone powietrze jest ogrzewane tak, aby nie następowało skraplanie na zewnątrz rurociągu.

Chłodzenie sprężonego powietrza następuje w zamkniętym systemie, w którym używa się czynnika chłodniczego. Do tego celu firma CompAir wykorzystuje gazy przyjazne dla środowiska. Poprzez chłodzenie w wymienniku ciepła napływającego sprężonego powietrza przy pomocy ochłodzonego powietrza wypływającego zmniejsza się energię osuszacza ziębniczego.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat osuszaczy ziębniczych CompAir.

Osuszanie adsorpcyjne

Osuszanie adsorpcyjne działa na zasadzie adsorpcji pary wodnej przez podłoże materiału osuszającego w dwóch komorach. Stosuje się dwa typy – z regeneracją bez ogrzewania i z ogrzewaniem. W wersji nieogrzewanej do regeneracji środka osuszającego wykorzystuje się część osuszonego powietrza, natomiast w wersji ogrzewanej używa się tarczy ogrzewanej elektrycznie, która zmniejsza zapotrzebowanie na powietrze do regeneracji.

- Osuszacze adsorpcyjne Modular broszura
- Osuszacze adsorpcyjne Twin Tower broszura

Uzdatnianie powietrza

Filtry i separatory wody

Separatory wody WS zostały zaprojektowane w celu skutecznego usuwania płynnych zanieczyszczeń masowych ze sprężonego powietrza. Filtry używane są zarówno przed sprężaniem, jak i po nim. Filtrowanie powietrza wlotowego zmniejsza zużycie wlotu sprężarki poprzez usunięcie większych cząstek. Podczas sprężania powietrze może zostać zanieczyszczone olejem (w sprężarkach ze smarowaniem olejowym), który usuwany jest przez filtry. Wydajność filtra zależy od typu sprężarki, wieku, konstrukcji i stanu. Często stosuje się filtry wielostopniowe. Filtry z wkładem włóknistym mogą wychwytywać olej jedynie w postaci kropelek, natomiast wydajniejsze filtry z aktywnym węglem mogą wychwytywać pary oleju. Możemy pomóc Państwu w doborze właściwych filtrów do określonego zastosowania.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat filtrów i separatorów wody CompAir.

Uzdatnianie powietrza