string(2) "pl"

Odzyskiwanie ciepła
Systemy przeznaczone dla sprężarek powietrza

Wykorzystanie nadmiaru ciepła z myślą o Twoich korzyściach

Polish_Heat_Recovery_Diagram-copyW przybliżeniu około 10% całej zużywanej w przemyśle energii elektrycznej wykorzystywane jest do wytwarzania sprężonego powietrza.

Zgodnie z zasadą termodynamiki około 95% tej energii przekształcane jest w ciepło, a następnie bezpowrotnie tracone poprzez emisję do atmosfery. Ciepło jest rozpraszane przez silnik oraz układ chłodzenia, przy czym największe straty generuje tutaj chłodnica oleju. Dzięki przekierowaniu gorącego oleju do wysokowydajnego wymiennika ciepła olej-woda ciepło może zostać wykorzystane do podniesienia temperatury wody do żądanego poziomu, co pozwoli na jej wykorzystanie w obrębie wielu zastosowań.

Opcja czy konieczność?

Raz opłacona energia wykorzystana do wytworzenia sprężonego powietrza oraz ciepła związanego ze sprężaniem może być powtórnie użyta do wytworzenia gorącej wody w układach ogrzewania, instalacjach wody użytkowej lub w procesach produkcyjnych.

Innowacyjny system odzyskiwania ciepła CompAir pozwala zmniejszyć koszty i zużycie energii oraz pomaga chronić środowisko.

Zasada odzyskiwania ciepła

Podstawową zasadą jest transfer ciepła do medium, a następnie przetransportowanie go tam, gdzie może zostać wykorzystane. Gorące powietrze z układu chłodzenia sprężarek może zostać dostarczone do pomieszczeń za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych.

W przypadku konieczności podgrzania wody rolę medium będzie spełniał olej znajdujący się w chłodnicy oleju. Pozwala to odzyskać  około 72% dostarczonej do sprężarki energii do podgrzewania wody.

  • Znaczące oszczędności kosztów
  • Niższa emisje CO2
  • Wbudowany, montowany fabrycznie układ
  • Zestawy modernizacyjny dla zainstalowanych urządzeń obejmujące wszystkie niezbędne elementy
  • Niskie koszty inwestycji

Kliknij, aby zapoznać się z danymi dotyczącymi wydajności.

Dane dotyczące wydajności

Dane oparto na temperaturze wlotowej wynoszącej 25°C.

Model L15 L18 L22 L23 L26 L29 L30 L37 L45
Przepływ wody [l/godz.] 531 235 648 287 760 335 695 278 786 314 854 340 1218 486 1518 607 1770 708
Temperatura na wylocie [°C] 45 70 45 70 45 70 45 75 45 75 45 75 45 75 45 75 45 75
Oszczędność energii [kW] 12,3 12,3 15,0 15,0 17,5 17,5 16,1 16,1 18,2 18,2 19,7 19,7 28,2 28,2 35,2 35,2 41,0 41,0
Model L55 L75 L90 L110 L132 L160 L200 L250
Przepływ wody [l/godz.] 2064 822 2796 1116 3499 1410 4266 1704 4782 1914 5230 2108 6515 2626 8269 3333
Temperatura na wylocie [°C] 45 75 45 75 45 75 45 75 45 75 45 75 45 75 45 75
Oszczędność energii [kW] 47,8 47,8 64,8 64,8 80,6 80,6 98,5 98,5 110,8 110,8 120,5 120,5 150,1 150,1 190,5 190,5

Informacje dotyczące pozostałych modeli dostępne są na życzenie.

Dane zawarte w powyższej tabeli zależą od warunków panujących w danej lokalizacji oraz przedstawiają przykładowe oszczędności kW przy określonych wzrostach temperatury wody. Układ odzyskiwania energii CompAir zapewnia oszczędności w obrębie szerokiego zakresu temperatur na wejściu i wyjściu. Aby zapoznać się z danymi dla innych temperatur, zapraszamy do kontaktu z miejscowym przedstawicielem CompAir.

Heat_recovery_unit_grey