string(2) "pl"

Przemysł farmaceutyczny

W przemyśle farmaceutycznym niezwykle istotne jest sterylne środowisko pracy. Jeśli więc mówimy o sprężonym powietrzu, w grę wchodzi jedynie to bezolejowe.

Wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się w sprężonym powietrzu, takie jak olej, mogą spowodować przerwanie bądź zatrzymanie procesu produkcji, niezwykle kosztowne operacje związane z wycofaniem produktu z rynku, nie wspominając już o mogącej ucierpieć reputacji firmy. Bez wątpienia producenci nie mogą ryzykować, dlatego wymagają stałego źródła powietrza najwyższej jakości….

Typowe zastosowania sprężonego powietrza w przemyśle farmaceutycznym to między innymi:

  • Powietrze wykorzystywane w procesach — powietrze wykorzystywane w bezpośrednim kontakcie z produktem w celu jego oczyszczenia, napowietrzenia i przenoszenia
  • Zawory sterujące i tłoki — wykorzystywane w celu kontrolowania sprzętu używanego w procesie produkcji
  • Obsługa materiału — systemy wtłaczania płynów są obsługiwane przez sprężone powietrze w środowisku lotnym bez ryzyka wybuchu
  • Wytwarzanie azotu — powietrze filtrowane jest przez membranę w celu wytworzenia azotu
  • Kurtyny powietrzne — powietrze wykorzystywane jest jako kurtyna w celu wytworzenia bezpiecznej i czystej przestrzeni
  • Osuszanie produktu — powietrze mieszane jest z produktami w celu przyspieszenia procesu suszenia.

Oprócz zapotrzebowania na bezolejowe powietrze wysokiej jakości producenci muszą obniżyć koszty produkcji i podwyższyć wydajność, aby poprawić swoje wyniki finansowe.

CompAir oferuje szeroki asortyment sprężarek dostarczających powietrze całkowicie pozbawione oleju, których wyjątkowa wydajność pomoże Ci osiągnąć zamierzone cele.

Video thumbnail

Kliknij, aby odtworzyć materiał wideo.